Taushet tar liv

Å bryte ut av en voldelig relasjon kan være en lengre prosess, og mange trenger støtte fra andre for å klare det. Forskning (NKVTS, 2023) viser at terskelen for å oppsøke hjelp er høy, samtidig som tilliten til myndighetene og folk flest er lavere hos voldsutsatte.

Nettopp derfor er det viktig at alle tør å si ifra om man er usikker eller bekymret for at noen utsettes for vold. Sammen kan vi redde liv