1 av 4 drap i Norge er partnerdrap

Partnerdrap er et stort samfunnsproblem, som også gjelder i Norge. Statistikken er dyster. Siden år 2000 er 166 kvinner og 18 menn registrert drept i saker hvor partneren er siktet av politiet eller dømt i domstolen.

VG fører en statistikk over norske partnerdrap, som du kan lese mer om her. Statistikken oppdateres jevnlig, og er utgangspunktet for våre tall.

Annen statistikk og forskning viser at:

Partnerdrap henger ofte nøye sammen med partnervold. Disse tallene gir oss et bilde av at partnerdrap ofte ikke skjer uten forvarsel, og om vi klarer å forebygge partnervold, kan det bidra til å unngå partnerdrap.

Blir du utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner? Eller mistenker du at en nabo, venn, kollega eller andre du kjenner, blir det? Du kan alltid kontakte Vold- og overgrepslinjen på telefon 116 006 eller via chat på volinjen.no.

Partnerdrapene 2000-2022 (vg.no)

Statistikk hentet fra rapporten; Partnerdrap i Norge – endringer over tid? Av OUS Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsles- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst v/ Solveig Karin Bø Vatnar, Christine Friestad og Stål Bjørkly