1 av 4 drap i Norge er partnerdrap

Partnerdrap skjer også i Norge, og omfanget er større enn du tror. Tallene er høye, siden år 2000 er 156 kvinner og 18 menn registrert drept i saker hvor partneren er siktet eller dømt for handlingen.

Annen statistikk viser at:

Partnerdrap henger ofte nøye sammen med partnervold. Disse tallene gir oss et bilde på at partnerdrap ofte ikke kommer uten forvarsel og om vi klarer å forebygge partnervold kan vi også unngå partnerdrap.

Er du utsatt for vold i nære relasjoner eller mistenker du at en nabo, venn, kollega eller bekjent utsettes for vold i nære relasjoner? Husk at du alltid kan ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen på 116006, våre telefoner er åpne hele døgnet.