Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

TAUSHET TAR LIV

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap. Drapene skjer ikke ut av det blå. Noen visste, noen så, noen hørte. Likevel skjedde det. Taushet tar liv.
Regjeringen gjør for lite for å forebygge partnerdrap. Vi krever et løft i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og at regjeringen etablerer en havarikommisjon for å forebygge at flere liv går tapt.

Bli med å bryte tausheten. Du kan gjøre en forskjell.

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd

Livestream - markering av taushet tar liv-kampanjens innspurt

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Du kan følge markeringen direkte ved å klikke her

Dato: Onsdag 10. desember
Tid: 09.00-10.00
Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler