Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

Tenk om flere
turde å varsle

Politiet: 02800 eller nødnummer 112

Ditt lokale krisesenter (døgnåpen)

Se oversikt over alle krisesentrene i Norge.

Gratis støttetelefon: 800 40 008

Åpningstider: 09.00-15.00

Alle har plikt til å avverge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Ved mistanke kan du varsle politi eller barnevern. Å avverge vold opphever taushetsplikten. Dette følger av straffeloven §196.

Våg å bry deg - tør å varsle

Kjenner du noen som blir utsatt for vold og trusler? Har du kjennskap til eller mistanke om at noen blir utsatt for vold?

Voldshandlinger kan ikke aksepteres. Nøl ikke, men gjør noe nå. Med din hjelp kan du bidra til at andre får en bedre hverdag.

Hva skjer hvis jeg bryr meg?

Det kan i mange tilfeller være vanskelig å ta kontakt med den voldsutsatte for å snakke om det som skjer. Ofte kan det være vanskelig for den voldsutsatte å fortelle sin historie. Kanskje venter den voldsutsatte på at noen skal bry seg? Vi kan alle komme i situasjoner hvor vi trenger noen å snakke med.

I et familieforhold hvor et barn er vitne til vold eller blir utsatt for vold og trusler, er det viktig å tenke på hva som er best for barnet. Barn kan ta skade av å være i et hjem hvor overgrep blir begått. For barnet er det nødvendig at volden opphører.

Om du selv hadde blitt utsatt for vold, hadde du da ønsket at andre skulle engasjert seg for deg?

Meldeplikten

Det er viktig å gå videre med de bekymringene du har. Hvis du jobber med barn og ungdom, kan du ha plikt til å melde fra til Barnevernet der du bor ved mistanke om at et barn er utsatt for vold.

Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du som familiemedlem, nabo, venn eller kollega mistenker at barn eller voksne utsettes for vold og trusler, kan du ringe politiet eller barnevernet og få råd og veiledning.

Tegn og symptomer

Det finnes mange former for vold, for eksempel fysisk, psykisk eller seksuell vold. Ofte er det vanskelig å se om en person rammes av vold.

Noen tegn kan være:

- blåmerker, brudd og andre skader
- stadige unnskyldninger (møter ikke til avtaler osv.)
- isolering
- bortforklaringer (falt i trappa, gått på døra osv)
- barn som vegrer seg for å gå hjem
- rusmiddelbruk
- endring av adferd
- aggressiv oppførsel

Hva gjør jeg?

Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold av sin partner. Hvis du synes det er vanskelig å stå frem med navnet ditt, kan du velge å være anonym.

Hvis du velger å gi opplysninger anonymt, kan det være vanskeligere for politiet å hjelpe den voldsutsatte. Det er likevel bedre at du varsler anonymt, enn at du ikke varsler i det hele tatt.

Du kan også ringe barnevernet eller en av de opprettede kontakttelefonene for å varsle eller få råd. Det er etablert en hjelpetelefon for barn og unge som har vært utsatt for overgrep.

Finn lokale krisesentre her!

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd