Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

Er krisesenteret
et tilbud til meg?

Ja, krisesenteret er et tilbud for alle voksne som har blitt utsatt for vold, og eventuelt deres barn.

Pil ned

Telefon 24 timer i døgnet

Spør om råd? Ta kontakt med ditt lokale krisesenter på telefon (døgnåpen) eller epost.
Kontaktliste over lokale krisesentere.

Man trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp av krisesenteret

 • Krisesenteret er ikke bare et tilbud for de som er utsatt for grov vold
 • På krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar
 • Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret
 • Du kan få hjelp på krisesenteret uten å bo der
 • Krisesenteret tilbyr et samtale- og dagtilbud
 • Krisesenteret er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse

Botilbud

Vi tilbyr et midlertidig botilbud for kvinner, menn og deres barn med beskyttelsesbehov:

 • Samtaler
 • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Veiledning
 • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
 • Oppfølging

Samtale- og dagtilbud

Vi har også et samtaletilbud, på dagtid, for de som ikke bor på senteret:

 • Samtaler
 • Oppfølging
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
 • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
 • Veiledning

Se informasjonsbrosjyre om juridiske rettigheter i PDF-format. Brosjyren finnes på flere språk:
Norsk, arabisk, engelsk, russisk, thai, urdu, bulgarsk, samisk, tyrkisk, kurdisk og somalisk

 

Har du selv utøvd vold? Eller kjenner du noen?

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd