Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

Taushet tar liv – kampanjeavslutning og markering

Tid: Onsdag 10. desember kl. 09:00-10:00
Sted: Mariboes gate 13, 4. etasje, Oslo

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Program:

  • Velkommen og ord til pårørende v/likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik
  • Internasjonale forpliktelser v/nestleder i FNs kvinnediskrimineringskommisjon Violeta Neubauer
  • Overrekkelse av kampanjens krav v/leder i Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl
    - Om Riksadvokatembetet v/riksadvokat Tor-Aksel Busch
    - Om statens ansvar v/statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen
  • Utdeling av “Krisesentersekretariatets rettighetspris” v/leder i Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl
  • Takk til ekspertene v/leder i Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl

Konferansier: Lene Nilsen

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd