Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Sunniva Ørstavik
Hun har en måned igjen av sitt åremål som likestillings- og diskrimineringsombud. Sunniva Ørstavik retter hovedfokus mot en kampsak viktigere enn de fleste: Å redde liv.
Hvorfor er du som likestillings- og diskrimineringsombud opptatt av å bekjempe vold mot kvinner?

- Altfor mange lever i dag med frykt for sitt eget liv. Hver fjerde kvinne opplever vold i nære relasjoner, og en av ti har opplevd grov vold. I likestillingslandet Norge domineres tusenvis kvinners hverdag av vold – den verste formen for kvinneundertrykkelse. Det er et stort samfunnsproblem og et dystert uttrykk for mangel på likestilling som må tas på høyeste alvor.

Hva vil dere oppnå med denne kampanjen?

- Hjelpen voldsutsatte får avhenger i stor grad av hvor i landet de bor. Slik kan vi ikke ha det. Vi vil derfor at flere kommuner tar ansvar sitt i kampen mot vold mot kvinner, og at fylkesmannen får en mer aktiv rolle i tilsynet med kommunenes forpliktelser. Det er kommunene som skal sørge for tilbud og sikkerhet til sine innbyggere. Nå må de rydde opp, og det er regjeringens ansvar å sørge for at det skjer.

Hva kan enkeltpersoner gjøre?

- Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Vi håper at kampanjen kan minne folk på viktigheten av selv å bidra med å varsle, forebygge, beskytte. Samtidig håper vi at folk vil være med og kreve at kommunen de bor i gjør alt de kan for å hindre at liv får tapt. Sammen kan vi bekjempe vold og redde liv!