Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Hva er vold
De fleste forbinder ordet vold med slag og spark. Det er imidlertid flere former for vold.

Psykolog Per Isdal sier at «vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil». (Meningen med volden, 2003).

Fysisk vold

Fysisk vold er et vidt spekter av handlinger som f.eks. slå, sparke, holde fast, dytte, klype, bite, riste, kvele, bruk av våpen.

Psykisk vold

Psykisk vold kan være:

  • trusler (direkte trusler om fysisk vold/drap/selvmord eller indirekte trusler, f.eks. «Jeg vet hvor du bor», «Du bør passe deg».
  • nedvurderende/krenkende utsagn, f.eks. «Hore», «Du er ubrukelig og feit» eller atferd, f.eks. latterliggjøre personen foran andre.
  • kontroll (å innskrenke andres frihet ved å styre hvilke aktiviteter personen skal delta i, hvilken sosial kontakt, påkledning, atferd og vaner en person skal ha, samt begrensing av personens tilgang på penger).
  • isolering (å begrense bevegelsesfriheten til personen, f.eks. ved å hindre personen å ha kontakt med naboer, venner og familie, eller å ha en jobb).
Materiell vold

Materiell vold er å gå løs på gjenstander f.eks. å knuse ting, slå i veggen/bordet, sparke i døra, rive i stykker klær, kaste ting m.m. Slik atferd er ofte skremmende for de fleste, men spesielt for voksne og barn som lever med fysisk vold.

Seksuell vold

Seksuell vold strekker seg fra seksuell trakassering og krenkelse via press til å utføre seksuelle handlinger og opp til brutal voldtekt.

Latent vold

Latent vold kan beskrives som «muligheten» for at vold kan forekomme. Denne muligheten styrer ens atferd. Risikoen for ny fysisk vold vil kunne styre hva den utsatte gjør – strategisk atferd for å unngå ny vold.

Politiets definisjon av vold:

Vold eller trusler om vold overfor personer som er eller har vært gift eller som lever eller har levd i ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig.

«Om venninnen din endrer atferd, for eksempel ved å isolere seg, svare unnvikende på spørsmål, dekke over partneren, bortforklare eller bagatellisere samlivsproblemene, virker nervøs, engstelig eller deprimert, er dette typiske kjennetegn på at hun muligens blir mishandlet i forholdet sitt.»

Det sier Kristin Berntsen, informasjonsrådgiver hos organisasjonen ROSA som drives av Krisesentersekretariatet, til Kvinneguiden. Les intervjuet her

Mistenker du at dette gjelder noen du kjenner?