Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Anne Mette Øvrum
Engasjert ordfører. Anne Mette Øvrum er tidligere ordfører i Sør- Odal. Hun har i mange år jobbet aktivt for at kvinner som blir utsatt for vold fra partneren, skal få hjelp til å etablere et selvstendig liv, med egen jobb og inntekt. ‒ Norske kommuner må holde dette høyt på agendaen, sier hun.
Hvordan har du klart å få med deg resten av kommunestyret?

‒ Det har vært tverrpolitisk enighet om at det er viktig å få folk i arbeid, spesielt slik at kvinner kan etablere seg på nytt. Vi var den første kommunen som utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Det handler om å sette temaet på dagsorden, og gjøre det til en politisk sak. Det må forankres i politisk og kommunal ledelse, og involveres bredt. Det har vi gjort med opplæring av ansatte, spredning av informasjonsmateriell og utarbeidelse av forebyggende tiltak.

Hvordan kan man best gå fram for å få en ordfører engasjert?

‒ Ta kontakt med ordføreren. Gi vedkommende informasjon om problematikken. Det er for lite snakk om dette og hvilke konsekvenser det har for kommunen og enkeltmennesket. Ta også kontakt med politisk ledelse slik at det blir satt på dagsorden. Jeg tror mye handler om å spre kunnskap og etablere en dialog.

Hva var de største utfordringene for deg?

‒ Dessverre er dette et tema jeg føler jeg må gjenta, og som man må forsvare at man snakker om. Dette er mye viktigere enn mange tror. Det er store mørketall. Altfor mange lever i voldelige hjem. Likevel er det utfordrende å holde dette høyt på den politiske dagsorden. I tillegg er det for langt fra ord til handling. Vi må hjelpe de voldsutsatte til selvstendige liv.

Slipper kommuner i Norge for lett unna arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner?

‒ Nei, fordi det er vanskelig å sette det på agendaen. Mange kommuner gjør det de må, men det er ofte ikke nok. Den politiske ledelsen må sette arbeidet med å få kvinner ut av onde sirkler på dagsorden. Gjør de ikke det kan det få fatale følger. Svært få kommuner har en ordentlig plan for at voldsutsatte skal få slippe å flytte tilbake til et voldelig hjem, bare fordi de ikke har noe alternativ. Disse kvinnene trenger hjelp til å få en jobb og et selvstendig liv. Da må kommunene jobbe forebyggende på tvers av sektorer, og de må få tilgang til de virkemidlene de trenger. For eksempel må NAV prioriterte dette høyere enn de gjør i dag, sier Anne Mette Øvrum.