Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Hvordan varsle?

Politiet: 02800
Nødnummer: 112
Ditt lokale krisesenter:

Se oversikt over alle krisesentrene i Norge

Gratis støttetelefon: 800 40 008

Åpningstider: 09.00-15.00

Varsleplikt
Alle har plikt til å avverge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Ved mistanke kan du varsle politi eller barnevern. Å avverge vold opphever taushetsplikten. Dette følger av straffeloven §196.

Våg å bry deg - tør å varsle
Kjenner du noen som blir utsatt for vold og trusler? Har du kjennskap til eller mistanke om at noen blir utsatt for vold? Voldshandlinger kan ikke aksepteres. Nøl ikke, men gjør noe nå. Med din hjelp kan du bidra til at andre får en bedre hverdag.

Meldeplikten
Det er viktig å gå videre med de bekymringene du har. Hvis du jobber med barn og ungdom, kan du ha plikt til å melde fra til Barnevernet der du bor ved mistanke om at et barn er utsatt for vold. Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du som familiemedlem, nabo, venn eller kollega mistenker at barn eller voksne utsettes for vold og trusler, kan du ringe politiet eller barnevernet og få råd og veiledning.

Hva gjør jeg?
Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold av sin partner. Hvis du synes det er vanskelig å stå frem med navnet ditt, kan du velge å være anonym. Hvis du velger å gi opplysninger anonymt, kan det være vanskeligere for politiet å hjelpe den voldsutsatte. Det er likevel bedre at du varsler anonymt, enn at du ikke varsler i det hele tatt. Du kan også ringe barnevernet eller en av de opprettede kontakttelefonene for å varsle eller få råd. Det er etablert en hjelpetelefon for barn og unge som har vært utsatt for overgrep.