Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Tove Smaadahl
Hun har vært med og bygge opp krisesentertilbudet i Norge siden tidlig på 1980-tallet. Nå krever Tove Smaadahl at kommunene bretter opp ermene.
Hvorfor er det viktig med større satsing på vold mot kvinner i kommunene?

- Kommunene har ansvar for å sikkerhet og trygghet for alle som bor der. Likevel vet vi at altfor mange kommuner svikter når det gjelder å gi voldsutsatte kvinner den beskyttelsen de har krav på. Hvem du er og hvor du bor, avgjør hvilken hjelp du får. Det kan vi ikke finne oss i. Derfor krever vi et skikkelig løft i arbeidet mot vold og partnerdrap.

Hvem taper mest på kommunenes manglende innsats på området?

- Noen grupper er ekstra utsatt for vold, og krever en ekstra bevissthet i det kommunale hjelpeapparatet. De som faller mellom to stoler i systemet, taper mest. Det kan være de som blir utsatt for vold, men som også sliter med rus. Eller voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne.

Hva må kommunene gjøre?

− Krisesentrene er satt til å løse en lovpålagt oppgave kommunene har, nemlig å gi akutt hjelp, beskyttelse og støtte til de som er utsatt for vold. Likevel rapporteres det om at mange sliter med å få kommunen til å prioritere krisesentrene og bidra med de midlene som trengs for et forsvarlig tilbud. De sliter også med samarbeidet i hele den kommunale hjelpekjeden – samarbeidet med nav, barnevernet og helsetjenesten. Det kan koste liv - kommunene må rydde opp.