Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Inger-Lise W. Larsen
Krisesentrene redder liv. Inger-Lise W. Larsen er leder for Norges første og Europas største krisesenter. Hvert år gir Oslo krisesenter beskyttelse til 350 kvinner, 300 barn og 15 menn. ‒ Det er ingen tvil om at krisesentrene redder liv, sier Larsen.
Hvorfor er krisesentrene så viktig for folk som opplever vold i nære relasjoner?

‒ Vi kjenner til hva slags hjelp voldsutsatte trenger, hvilke reaksjonsmønstre som er vanlig og hvilke rettigheter man har. Vi er et lavterskeltilbud som alle kan kontakte helt gratis, døgnet rundt. Sammen med de som oppsøker oss, finner vi ut hva vedkommende trenger, og bygger bro over til det ordinære hjelpeapparatet. Krisesentrene er viktig fordi vi kan tilby trygghet og livsviktig beskyttelse til mennesker i en svært vanskelig situasjon.

Hvordan kan voldsutsatte komme i kontakt med et krisesenter?

‒ De fleste tar kontakt på telefon, eller kommer direkte på døra. Det er også mulig å kontakte oss på e-post. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, og er alltid beredt til å tilby hjelp. Det er bedre å ta kontakt én gang for mye, enn én gang for lite, oppfordrer Larsen.

Det er krisesentre over hele landet. Voldsutsatte kan finne informasjon om sitt lokale tilbud på nettet. Krisesentersekretariatet har laget en oversikt over hvor man kan få hjelp: http://www.krisesenter.com/her-finnes-hjelp

Hva tilbyr krisesentrene?

‒ For mange voldsutsatte er krisesentrene det eneste trygge stedet. Vi tilbyr beskyttelse, et trygt, midlertidig sted å bo, en samtalepartner og hjelp til å forstå hva det er som skjer. Vi har tett og nær kontakt med politiet, som hjelper til med å utstede besøkelsesforbud, voldsalarm, en eventuell anmeldelse eller skaffe hemmelig adresse. Krisesentrene tilbyr gratis juridisk hjelp og bistår med hjelp ovenfor NAV og barnevern. Vi holder også kurs for voldsutsatte.

‒ Vi lærer både den voldsutsatte og barna strategier for å mestre situasjonen best mulig. Barna får en egen kontakt på krisesenteret og blir godt ivaretatt. De får snakke med kompetente voksne, bearbeide følelsene sine og får være sammen med andre barn i samme situasjon. I tillegg har vi lekerom og egen lærer.

‒ Voldutsatte kan bo hos oss i en periode, men det er dagsentertilbudet vårt som er mest brukt. Dagsenteret er et tilbud til de som tidligere har bodd hos oss og trenger oppfølging, men også til personer som aldri før har vært hos oss. Her får voldsutsatte noen å snakke med, og hjelp og råd i forhold til situasjonen sin. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Vi hjelper voldsutsatte i alle situasjoner.

Hvordan kan krisesentrenes kompetanse brukes best i den enkelte kommune?

‒ Det ordinære hjelpeapparatet vet for lite om vold. Krisesentrene burde oppgraderes til kommunale kompetansesentre. En tredjedel av voldsutsatte har levd med vold i over fem år uten at volden har blitt oppdaget. Det forteller at kunnskapen om dette er for liten. I tillegg er det for dårlig kjennskap til krisesentrene og hva de tilbyr i kommunene. Ved å bli kompetansesenter kan krisesentrene bli en ressurs, også for hjelpeapparatet. ‒ Det er ingen tvil om at det kan redde enda flere liv, sier hun alvorlig.