Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Drømmevik skole
Les historien om «Drømmevik skole» og bli inspirert!

Drømmevik skole har 247 elever på barneskolen. Elevene kommer fra ulike kulturer og sosiale lag, med de utfordringer dette medfører. Noen av barna har få grenser hjemme, noen er vitner til vold i hjemmet, noen lever i overflod, mens andre ikke har mulighet til å følge opp alle forventninger til ferier, bursdagsgaver, og andre aktiviteter. Heldigvis ligger Drømmevik skole i en kommune som er opptatt av å legge til rette for gode oppvekstsvilkår.

Skolene i kommunen har et gjennomarbeidet opplegg for å forebygge vold tilpasset de ulike alderstrinnene. Alle lærerne har fått god opplæring i å avdekke vold og varsle. Også helsesøster er på skolen hver dag, og samarbeider nært med foreldrene.

Etter skoletid er det fritidstilbud både tilknyttet skolen, idrettslag og andre foreninger. Barna som av ulike grunner er i fare for å falle utenfor, blir tidlig fanget opp og får tilpasset oppfølging, ikke bare faglig, men også sosialt.

Takket være det gode forebyggingsarbeidet som ble gjort på Drømmevik skole har barna gode forutsetninger for å leve et liv uten vold.