Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som etterlater synlige merker, som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Ulike former for vold

Her er en oversikt over de vanligste formene for vold. Merk at listen ikke er uttømmende, det kan være at du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp her. Ulike former for vold kan gripe over i hverandre og opptre samtidig i et voldelig forhold.