Om kampanjen

Krisesentersekretariatet gjennomfører, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap.

I 2019 er det kommunenes arbeid og tilbud knyttet til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner som er i fokus.

I en fersk spørreundersøkelse til landets kommuner, utført av TNS Gallup på oppdrag av Taushet tar liv, kom det frem at:

Årets kampanje vil særlig engasjere og forplikte politikere og har følgende anbefalinger:

Taushet tar liv har også utviklet et gratis kurs til kommunale ledere. Det skal gi inspirasjon og konkrete råd om hvordan kommuner kan jobbe effektivt og målrettet med å stoppe vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og hindre partnerdrap.

Taushet tar liv bidrar videre med kunnskapsbygging gjennom sosiale medier. Målet er få folk til å forstå hva vold er, tørre å spørre, og ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen (legge inn lenke) dersom de lurer på noe.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet).