Du kan redde liv!

Taushet tar liv. Derfor er det viktig at vi bruker stemmen vår og tør å varsle når vi vet om noen som utsettes for vold. Det er også viktig å spre informasjon om hva vold i nære relasjoner er, og hva slags hjelp som finnes.

Informasjon kan bidra til gode valg. Derfor har Taushet tar liv utformet et eget nasjonalt tiltakskort, inspirert av kommunale tiltakskort som allerede finnes, som du kan bruke som en veileder i samtaler om vold.

Formålet med dette kortet er å gi konkrete råd om:

Som medmenneske, nabo, venn, familie eller kollega kan du utgjøre en forskjell.

For å laste ned tiltakskortet trykk her.