Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som gir synlige merker som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Vold kommer i mange former og handlinger. Her er en oversikt over de vanligste formene for vold. Det kan være du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp her. Og ulike former for vold kan gripe over i hverandre, og opptre samtidig i et voldelig forhold.

Fysisk vold: All vold som innebærer fysisk kontakt – spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting og kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold.

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempler på vold kan være: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg».

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og liknende.

Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser som for eksempel handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer fysisk kontakt uten samtykke. Dette kan være berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt. Også handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi regnes som seksuell vold.

Økonomisk vold: Kontroll over andres økonomi der partneren nektes kontroll over egen eller felles økonomi. Eksempler på vold kan være at noen forfalsker din underskrift for å ta opp lån i ditt navn.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta» eller regnes som sannsynlig før eller etter en voldsepisode. Den latente volden gjør at den voldsutsatte hele tiden må forholde seg til trusselen om vold. Denne typen vold kommer ofte til uttrykk ved at den voldsutsatte endrer atferd for å ikke provosere voldsutøver. For eksempel kan den voldsutsatte la være å være med venner.

Vold i oppdragelsesøyemed: Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.

Strukturell vold: En form for vold der sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker ved å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.

Digital vold: Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll ved hjelp av mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nettet. Digital vold omfatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

Les mer om vold her