Hvilke tegn skal jeg se etter

Mange mennesker som utsettes for vold har ofte ingen tydelige fysiske tegn. Vold i nære relasjoner kan være vanskeligere å oppdage, derfor er det viktig at venner, kollegaer og naboer følger litt med. Her er tegnene du kan se etter.

Er du usikker på om en venn, kollega eller andre er utsatt for vold eller hvordan du eventuelt kan hjelpe? Ring VO-linjen (vold- og overgrepslinjen)116 006