Hvordan kan jeg hjelpe

For mange voldsutsatte kan det være vanskelig å oppsøke hjelp på egenhånd. Derfor er det viktig at vi som står rundt tør å spørre vedkommende om det som skjer.

  1. Bry deg! Om du er bekymret for noen, skal du ikke være redd for å «blande deg». Det er ikke farlig å uttrykke bekymring, og spørre om andre har det bra. Du kan også stille mer direkte spørsmål om hvordan de har det hjemme.
  2. Lytt til den voldsutsatte! Den som utsettes for vold kjenner ofte på skam og skyld. Derfor er det viktig å lytte, vise forståelse og ikke uttrykke en «hva var det jeg sa»-holdning.
  3. Vær tålmodig! Det å bryte ut av en voldelig relasjon kan være en lengre prosess. Vær tydelig på at du bryr deg, og at du kommer til å stille opp.

Det er forståelig at man kan bli usikker på hvordan man skal gå frem i møte med noen som opplever vold. Likevel ønsker de fleste at noen bryr seg. Kanskje den voldsutsatte venter på at nettopp du skal tørre å spørre om det som er vanskelig?