Hvordan kan jeg hjelpe

Spør mer!
Vi må tørre å spørre venner, familie eller naboer. Vi må også våge å snakke om de litt nære og kanskje noen ganger vanskelige temaene. Et spørsmål kan være så enkelt som: Jeg er litt bekymret for deg, har du det bra? Eller vil du være mer direkte kan du si: Hvordan har du det hjemme?

Det er også lov å spørre oss om råd på hvordan du skal gå frem. Ring VO-linjen (vold og overgreps-linjen) når som helst på døgnet på 116 006.