Hvordan kan jeg varsle

Mistenker du noe? Det er ikke sikkert at det du ser eller hører bør varsles. Da er det fint å spørre noen. Du kan alltid ringe til VO-linjen (vold- og overgrepslinjen)116 006 og ta opp bekymringene dine helt anonymt. Alle lokale krisesentre har også ekspertise, og kan veilede deg i situasjoner du er usikker på. Når det er akutt fare, må du varsle politiet på 112.