Hvorfor er det så vanskelig å snakke om vold i nære relasjoner?

1 av 10 kvinner i Norge har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner.

Dette viser nye tall fra NKVTS sin nasjonale omfangsstudie om vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen (2023). Sannsynligheten for at du kjenner noen som er utsatt, er dermed høy. Mange forteller aldri om volden til noen, og grunnen til dette er sammensatt. Ved å øke åpenheten rundt vold i nære relasjoner, vil vi også øke sannsynligheten for at de som utsettes kan bryte ut.

Våg å spørre

Det finnes mange barrierer for å be om hjelp. Mange voldsutsatte kan føle på skam, skyld, frykt og ambivalente følelser. Jo mer vold en opplever, dess mer svekkes tillitten til rettsvesenet, politiet, helsevesenet, og til folk flest (NKVTS, 2023). Derfor er det viktig at vi, som naboer, kollegaer og venner tør å se og tør å spørre. Det kan bli det avgjørende første steget i prosessen med å bryte ut.

Samtalen

Mistenker du at noen du kjenner er utsatt for vold, og er usikker på hvordan du skal snakke med vedkommende? Det viktigste du tar med deg inn i samtalen er medmenneskelighet. Samtalen kan begynne så enkelt som: Jeg er litt bekymret for deg, har du det bra? Videre kan du spørre: hvordan har du det hjemme, egentlig? Beskriv gjerne årsaken til at du spør: jeg ser du ofte er borte fra jobben.

Mange som utsettes for vold vil ikke nødvendigvis kjenne seg igjen i å være voldsutsatt. Derfor kan det være hensiktsmessig å beskrive handlinger som ikke er greit, istedenfor å bruke generelle termer om vold. For eksempel kan du erstatte spørsmålet «blir du utsatt for vold?» med spørsmål som: «Er du redd for partneren din, eller for din egen sikkerhet? Har du noen gang blitt ydmyket av partneren din? Har partneren din gjort noe seksuelt mot deg, som du ikke har ønsket?». I samtaler om vold kan det være lurt å ikke bli for vag, for tydelige spørsmål vil gi tydelige svar.

Reaksjoner

Mange pårørende forteller at de er redde for å si noe feil. De frykter at den voldsutsatte kan bli fornærmet, sint, eller ta avstand. Noen kan reagere med å bagatellisere situasjonen, eller komme med unnskyldninger for partneres handlinger. Uansett reaksjon så vil det å spørre starte en prosess hos den voldsutsatte. Når vi ikke tør å ta opp temaet, forblir volden skjult. Vi må tørre å ta det første steget, og snakke åpent om vold.

Hjelpeapparatet kan veilede deg

Som voldsutsatt og som pårørende kan man ha behov for råd, veiledning eller bare en samtale. Veien ut av en voldelig relasjon kan være vanskelig å begripe for utenforstående. Heldigvis finnes det et hjelpeapparat, som både vil snakke med deg som er voldsutsatt, men også med deg som er en bekymret nabo, kollega eller venn.