Kjære by og bygd, vi har ikke 67 liv å miste

1 av 4 drap i Norge er partnerdrap. De aller fleste ofrene er kvinner. Partnerdrap skjer overalt i landet vårt, fra nord til sør, i by og bygd. Når et menneskeliv går tapt på denne måten er det mange som blir berørt - nærstående, bekjente og lokalsamfunnet. Noen ganger hele landet. De siste ti årene har 67 kvinner i Norge blitt drept av sin partner. Klarer vi ikke å snu dette, mister vi kanskje 67 til de neste ti årene. Men vi har ikke 67 mødre, søstre, venninner eller kollegaer å miste. Vi må lære av de vi ikke klarte å hjelpe, slik at vi kan avverge at flere blir del av denne dystre statistikken.

I 7 av 10 partnerdrap er det registrert partnervold i forkant av drapet. Partnervold og partnerdrap henger derfor nært sammen. Vi kan alle være med å forebygge at taushet tar liv – ved å tørre å se, og tørre å spørre. Et sterkt folkeapparat kan bidra til å redde liv. På denne nettsiden kan du lese om ulike former for vold, hvordan du kan oppdage volden og hva du kan gjøre dersom du mistenker at noen er utsatt.

Er du bekymret for noen du kjenner? En venninne, kollega, tante eller søster? Ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen eller ditt lokale krisesenter, for råd og veiledning. Ved akutt fare for liv og helse, kontakt politiet på 112. Taushet tar liv.