#naboplikt

De aller viktigste naboene er de som faktisk bryr seg. De kan redde liv. Mange er redde for å bli “hun nabokjerringa”. Eller han som er altfor nysgjerrig. Men som nabo har du en plikt, en naboplikt. Hører du noe eller ser noe som kan tyde på vold, er det kritisk at du melder ifra. Vold kommer i mange former. På denne nettsiden kan du lese om forskjellige typer vold, hvordan du kan oppdage det og hva du kan gjøre ved mistanke om vold.

I Norge mister vi altfor mange hvert eneste år til partnerdrap. I mange tilfeller vet noen om volden før liv går tapt. Mistenker du noe - lite eller stort – så meld fra. Ta kontakt med ditt lokale krisesenter eller ring VO-linjen for råd eller veiledning. Som brysom nabo kan du redde liv.