Naboplikten

De aller viktigste naboene er de som faktisk bryr seg. De kan redde liv. Mange er redde for å bli “hun nabokjerringa”. Eller han som er altfor nysgjerrig. Men vi har faktisk alle sammen en plikt til å avverge vold og overgrep, og det gjelder selvsagt også som naboer. På denne måten har alle landets naboer en plikt til å passe på hverandre.

Hører du noe eller ser noe som kan tyde på vold, er det kritisk at du melder ifra. Vold kommer i mange former. På denne nettsiden kan du lese om forskjellige typer vold, hvordan du kan oppdage det og hva du kan gjøre ved mistanke om vold.

I Norge mister vi altfor mange hvert eneste år til partnerdrap. I mange tilfeller vet noen – ofte en nabo - om volden før liv går tapt. Mistenker du noe - lite eller stort – så meld fra. Ta kontakt med ditt lokale krisesenter eller ring VO-linjen for råd eller veiledning. Som brysom nabo kan du redde liv.