Visste du at naboer kan redde liv?

De fleste hjem med vold har ikke nødvendigvis tydelige tegn for de rundt. Er du usikker på om noen du kjenner blir utsatt for vold i nære relasjoner?

  1. Ta kontakt med VO-linjen på telefon 116 006 eller chat på volinjen.no, for råd og veiledning. Helt anonymt.
  2. Ta kontakt med politiet på 02800 hvis du trenger bistand. Er det akutt fare, ring 112.

Adresser din bekymring - taushet tar liv