Taushet tar liv

Krisesentersekretariatet gjennomfører, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap. Kampanjen skal få folk til å forstå hva vold i nære relasjoner er, og hvordan man kan bidra og hjelpe voldsofre.

Dette året skal vi engasjere og vekke naboen. Målet er å mobilisere alle naboene der ute, i både små og store nabolag rundt om i landet vårt. For vi har alle en plikt til å varsle. I forlengelsen av dette ønsker vi at hver og en kommune i Norge også tar ansvar for konkrete tiltak som kan sikre innbyggernes rett til et liv uten vold.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet).