Taushet tar liv

Krisesentersekretariatet gjennomfører, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap. Kampanjen skal få folk til å forstå hva vold i nære relasjoner er, og hvordan man kan bidra og hjelpe voldsofre.

Dette året skal vi få flere til å ta i bruk stemmen sin. Målet er få flere til å si fra om det de ser. Dersom noen legger merke til noe som kan tyde på vold i nære relasjoner er det viktig at man sier fra. Du kan alltid ringe til VO-linjen (vold- og overgrepslinjen) på 116 006 og ta opp bekymringene dine helt anonymt. Alle lokale krisesentre har også ekspertise, og kan veilede deg i situasjoner du er usikker på. Når det er akutt fare, må du varsle politiet på 112.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet).