#valgmotvold

Vi vet at taushet tar liv. Derfor trenger vi at flere snakker om vold i nære relasjoner, og hvor man kan få hjelp. På denne nettsiden kan du lese om ulike former for vold, hvordan du kan oppdage det og hva du kan gjøre ved mistanke om vold.

Vi trenger politikere som tar et aktivt valg mot vold. Vi trenger ikke mer prat, vi trenger mer handling.

Vi i Krisesentersekretariatet ønsker at årets valgkamp skal bli en anledning til å la velgere og politikere ta et valg mot vold, og løfte debatten om vold i nære relasjoner. Fram mot valget vil vi derfor opplyse om partienes politikk på feltet. På ulike måter vil vi invitere både politikere og velgere til å gjøre stortingsvalget 2021 til et valg mot vold.

I Norge blir 1 av 4 utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om dette. I snitt mister åtte personer hvert året livet i partnerdrap. Dette må politikerne våre gjøre noe med, gjennom målrettede tiltak.